Troubleshooting

V DV360 máte několik možností, jak si ověřit zda se vaše kampaň rozběhla a případně i zjistit, jak se jí daří plnit stanovené cíle. 

První možností jsou boxy u přehledu Advertisers, které ukazují zda u některého Advertisera nedochází k podčerpávání/přečerpávání rozpočtů. 

Po rozkliknutí vybraného Advertisera se dostanete na přehled kampaní, které jsou pod Advertiserem založené. V přehledu Insertion orders si můžete prohlédnout boxy s přehledem čerpání po dnech a také to, jak se IOs daří plnit zadaný cíl. 

Po dalším prokliknutí, tentokrát na přehled Line items založených pod vybranou Insertion order, se objeví boxy ilustrující denní čerpání rozpočtu, plnění zadaného cíle na úrovni IO a také důvody, proč nevyhráváte v aukcích. 

Po rozkliknutí vybrané Line item je po pravé straně k náhledu info box s možný zásahem s aktuálním nastavením. Tedy pokud nastavujete novou Line item, můžete se rovnou přesvědčit zda máte funkční privátní deal a nebo aktivní datový segment. 

Jako poslední máte v DV360 k dispozici Troubleshooting nástroj u každé Line item, kde můžete zjistit, proč nenakupujete zobrazení nebo proč nakupujete málo zobrazení – dle zjištění můžete situaci napravit.