Banners

Než se pustíte do nahrávání bannerů do DSP, je na místě si je správně a logicky pojmenovat, například podle rozměru, typu formátu, názvu sady atd. Je to z toho důvodu, že se vám bude s bannery lépe pracovat. Například, pokud vám klient pošle dvě sady bannerů s textací „Prosinec” a „Leden”, je dobré si bannery pojmenovat 300x250_prosinec a 300x250_leden (tímto způsobem pro všechny rozměry). Stejně tak pokud by se jednalo o sady s odlišnými barvami banneru, pojmenujte si je 300x250_svetla, 300x250_tmava. Doporučujeme také, abyste v názvech bannerů nepoužívali diakritiku nebo mezery, neboť to poté dělá problémy v UTM parametrech → háčky nebo mezery v názvech bannerů se zobrazí jako procenta nebo jiné znaky.

Landing page

Nastavení landing page před nahráním bannerů je krok, který vám posléze ušetří čas. Nebudete muset editovat bannery po jejich nahrání do DSP.

 1. Na hlavní straně si z nabídky vpravo rozrolujte kartu Campaign.
 2. Vyberte možnost Landing Page.
 3. Zkontrolujte zda vytváříte LP pro správného Advertisera.
 4. Do Name vložte název cílové stránky. 
 5. Do URL vložte url stránky, kam má reklama odkazovat. 
 6. V případě, že máte více sad bannerů a každá má vlastní URL, vytvořte rovnou všechny Landing Pages (poslední vložená URL se automaticky nastaví jako default, od této chvíle,  ke všem nově nahraným krteativám- lze upravit při nahrávání kreativ).
 7. Klikněte na Save.

Kontrolu zda máte vybraného správného advertisera je vhodné provést vždy, abyste změny neprováděli pod jiným advertiserem. Advretiser je uveden vlevo nahoře v tmavě modře zbarvené liště a lze ho měnit pomocí šipky (v případě screenu se jedná o advertisera Test). 

Do URL cílové stránky je možné rovnou vložit UTM parametry. Případně vložte UTM parametry v sekci Tags -> Tags (Legacy), kdy označíte bannery, ke kterým chcete UTM parametry připojit, a kliknete na tlačítko. Následně v sekci GOOGLE ANALYTICS PARAMETRES doplníte UTM parametry a kliknete na submit.

Toto nastavení UTM Paramentrů vychází z Adform Legacy verze, která je v tuto chvíli plně funkční.

Banner Attributes 

Bannerové atributy jsou velmi často využívané. Slouží například k třídění bannerů (v případě, že máte 2 a více sad bannerů), a také k reportingu výkonu podle atributů (jednoduše si tak vyreportujete výkon více sad). 

Vytvoření Banner Batch (bannerové skupiny): 

 1. Z nabídky vlevo rozrolujte sekci Banners.
 2. Vyberte Settings.
 3. Vyberte z horní lišty Banner SettingsBanner Attributes.
 4. Klikněte na + Attribute → 
 5. Rozrolujte Banner batch a vyberte Add Value.
 6.  Zadejte název bannerové skupiny. 
 7. Uložte.

Příklad: Klient zašle tři sady bannerů. První sada má běžet v prosinci, druhá v lednu a třetí oba měsíce současně. Klient chce zároveň znát výkon těchto sad. Vytvořím si proto celkem tři bannerové skupiny (Banner Batch) s názvy Prosinec, Leden a Nonstop.

Může také nastat situace, kdy budete mít kampaň na bannery velmi komplexní. Pokud byste například dostali statické a dynamické bannery, a u každého typu ještě navíc 2 sady bannerů (tj. celkem 4 sady bannerů), vytvořte si celkem 2 bannerové atributy, a pod každým si vytvořte 2 banner batches. Není to však nutné, stejně tak byste si mohli pod jedním atributem vytvořit 4 banner batches. Vše záleží na vás a na tom, jak potřebujete s bannery pracovat.

Nahrání bannerů

 1. Z nabídky vlevo vyberte Creatives.
 2. Vyberte možnost Banners.
 3. Vyberte Upload. 
 4. Pro klasické statické bannery vyberte Image Ad. V případě, že nahráváte jiný typ banneru jako HTML5 nebo Third Party Ad, zaklikněte příslušnou možnost.
 5. Nahrajte bannery. Je možné nahrát více bannerů najednou.
 6. Po nahrání bannerů, se otevře okno, ve kterém lze hromadně editovat všechny právě nahrané bannery. Lze editovat název, velikost, ClickTag (landing page). Výše popsaná editace bannerů lze provést i zpětně a to následovně: vedle Build klikněte na Multi-edit a vyskočí vám vpravo editační okno. Nyní můžete všem označeným bannerům přidat Landing page a případně Banner Batch najednou.
  1. V Click URLs  přidejte Landing page a potvrďte Apply.
  2. V Attributes vyberte Banner batch a potvrďte Apply.

Při nahrávání bannerů do DSP Adform je potřeba znát datový limit pro bannerové podklady. Při překročení datového limitu je potřeba počítat s příplatkem na CPM. Jeho přesnou cenu si předem ověřte, neboť se liší podle typu smlouvy.

Vytvoření nativní reklamy

Pro vytvoření nativní reklamy v DSP Adform je zapotřebí kreativa main image o velikosti 1200×672  a  Icon image o velikosti 338×338px  nebo 128x128px pokud chcete nakupovat nativní inzerát na HP Seznam. Dále titulek do 50 znakůpopisek do 90 znaků a také je potřeba vyplnit název inzerenta do 25 znaků.

 1. Z nabídky vlevo vyberte Creatives.
 2. Vyberte možnost Banners.
 3. V horní liště jděte do karty BannersAssets. Zde nahrajte bannery.
 4. Vraťte se zpět do BannersCreateNative.
 5. Nyní postupujte dle návodu níže.

Pokud budete chtít nakupovat nativní inzerát na HP Seznamu je potřeba obrátit se na svého konzultanta, z důvodu vytvoření příslušného dealu.

Stejně tak jako tomu bylo u bannerů, i zde můžete přidat Banner batch. Nezapomeňte také vložit správnou Landing Page.

Vytvoření rotátorů

Rotátory se velmi často využívají k tomu, aby se stejné rozměry rozdílných kreativ (odlišnosti dle barvy, textace, grafických prvků, aj.) vydávaly podle vámi nadefinovaných podmínek. 

Příklad: Pokud bychom to vztáhli na výše zmíněný případ, kdy máme sady bannerů Prosinec, Leden a Nonstop, vytvořili bychom dva rotátory se členy Prosinec a Nonstop, a poté druhý rotátor, kde se budou vydávat sady Leden a Nonstop.

Jak rotátor vytvořit:

 1. Z nabídky vlevo vyberte Creatives.
 2. Vyberte možnost Banners.
 3. Na horní liště vyberte kartu CreateRotators
  1. Random Rotator: každému banneru (členu rotátoru) přiřadíte frekvenci výdeje (v procentech, v sumě se musí rovnat 100 %), podle které jsou bannery náhodně vydávány. Tj. pokud máte v rotátoru 4 členy a chcete, aby se všechny bannery vydávaly rovnoměrně, tak ke každému členu napíšete 25 %. Pokud byste chtěli nějaký upřednostnit, zvýšíte u něj frekvenci výdeje a u ostatních členů uberete. 
  2. Sequential Rotator: zde jsou bannery vydávány na základě počtu denních impresí a kliků, nebo na základě maximálního celkového počtu kliků a impresí.
  3. AB Rotator: A/B rotátor je v podstatě řízený experiment, kdy testujeme výkonnost dvou a více sad bannerů. (Více zde).
  4. Optimized Rotator: upravuje výdej bannerů podle jejich výkonu, a tedy banner s nejvyšším výkonem (CTR) bude automaticky vydáván ve větší frekvenci. 
  5. Scheduled Rotator: v rotátoru si můžete u jednotlivých členů nastavit časový plán výdeje. 
  6. Nested Rotator: umožňuje v napodmínkovaném poměru rotovat již vytvořené rotátory.  
 4. Vyberte příslušný typ rotátoru.
 5. Vpravo vám vyskočí okno k vytvoření rotátoru. V sekci Members klikněte na a přidejte členy rotátoru (Např. 300x250_Prosinec a 300x250_Nonstop).
 6. Zadejte název rotátoru (je vhodné, aby v názvu rotátoru figuroval rozměr bannerů).
 7. Klikněte na SAVE.
 8. Postupujte dále pro ostatní rozměry bannerů.

Rotátory vám tedy umožňují nastavit podmínky výdeje každého člena. Základními podmínkami jsou například frekvence výdeje a timing. Mimo to rotátory umožňují nastavit výdej podle location, remarketingových pravidel nebo dokonce datových segmentů. Na to si však dávejte pozor, pokud byste do rotátoru nastavili jako podmínku výdeje datový segment, tak za něj v podstatě platíte dvakrát → ošetřete si tedy, abyste jej v LI již neměli nastavený.

Nahrávání video podkladů