Sběr dat a algoritmy

Pokud začínáte využívat úplně nový privátní deal i deal do otevřené aukce, je základem dát nákupní platformě prostor pro nasbírání dat, na jejichž podkladě by následně mohl začít s optimalizací. 

Fáze sběru dat se odvíjí od délky trvání line item a dle rozpočtu, který je na line item alokovaný. 

Z toho důvodu doporučujeme vždy nastavit line item na CPM nákupní algoritmus a z počátku nenastavovat viewability threshold. 

Poté, co se line item bez problému rozběhne, můžete nastavit viewability threshold. Jedná se jen o pojistku, aby line item s privátním dealem nic nebránilo v rozběhu. 

Poté, co systém sesbírá dostatek dat, můžete začít s optimalizací. 

S optimalizací začínejte postupně. Nejprve dle výkonu přerozdělte rozpočty mezi line items. Jako druhý krok můžete začít s využíváním DSP nákupních algoritmů. 

Tedy z CPM můžete přejít na CPC, CPA, CPV, Viewability rate a další. 

Při změně z CPM na jiný nákupní algoritmus doporučujeme využívat možnosti „Do not exceed average CPM of …” a to z toho důvodu, že si pomocí této podmínky uchováte stejné průměrné CPM, za které jste byli schopni nakupovat před optimalizací. 

Pokud byste tuto možnost nevyužili, říkáte tak systému, že se má pouze snažit splnit jeden cíl – ten nově nastavený optimalizační. V momentě, kdy možnost nepřekročení průměrného CPM využijete, dáváte systému ke splnění dvě podmínky.