Line Item

Nejkomplexnější úrovní při nastavování kampaně jsou Line Items (LI). Zde volíte, kde budou bannery vydávány, nastavujete pravidla cílení, kontrolujete rozpočty, pracujete s optimalizačními algoritmy a mnoho dalšího.

Jak vytvořit a nastavit novou LI:

Nastavení Line Items se skládá ze čtyř sekcí – General, Inventory, Targeting a Banners. 

GENERAL

 1. Ověřte si, že se nacházíte ve správném Advertiser/Campaign/Order.
 2. V horní liště zaklikněte záložku Line Items a poté vytvořte novou LI přes tlačítko CreateRTB.
 3. Name: nastavte LI vhodné pojmenování (např. dle typu zařízení na která budete cílit, dle typu použitých bannerů apod.).
 4. Status: active/paused.
 5. Schedule: timing kampaně (časové období můžete nastavovat i po hodinách, tj. pokud klient nechce, aby jeho reklama běžela v noci, je možné kampaň načasovat tak, aby běžela např. od 8–22 hod.).
 6. Budget settings: nastavte požadovaný rozpočet. Máte na výběr ze sdíleného rozpočtu (možnost Use Parent Level budget and pacing) nebo můžete každé LI zvolit rozpočet vlastní (možnost Budget). Pokud se rozhodnete pro první možnost, pak se systém bude řídit částkou, kterou máte zvolenou na vyšší úrovni – tedy úrovní Order nebo Campaign. Nakonec můžete nakupovat na imprese nebo kliky. Pro potřeby optimalizace však doporučujeme každé LI přiřadit vlastní rozpočet. Navíc, pokud byste měli zvolený sdílený rozpočet a zároveň se rozhodli pro zapnutí optimalizačního algoritmu CPC/CPA, systém si to nemá jak dopočítat. To je tedy další důvod proč vždy nastavit rozpočet vlastní.

Pokud budete každé LI nastavovat vlastní rozpočet, můžete zámečkem rozpočty uzamknout a stanovit tak, že rozpočet který dané LI přidělíte, bude čerpat pouze tato LI. Pokud necháte zámeček odemčený a nastane situace, že nějaká LI nebude schopna alokovaný rozpočet zcela vyčerpat, pak z něj budou čerpat i jiné LI.

 1. Buying Algorithm: zvolte nákupní algoritmus, který vám pomůže dosáhnout stanovených cílů kampaně. 

Pokud nastavujete novou kampaň a spolu s ní používáte nové dealy, doporučujeme prvně využít CPM bidovací algoritmus. Je to z toho důvodu, aby si systém nejdříve nasbíral potřebná data, se kterými může později pracovat. Bidovací strategii můžete posléze změnit a optimalizovat k dosažení požadovaných cílů. 

O Nastavení výše samotného CPM bidu se více dozvíte zde

 1. Frequency capping: nastavte frekvenci impresí.
 2. Domains: případně specifikujte domény, na které chcete cílit nebo ty, kde se nechcete zobrazovat.

INVENTORY

Přejděte na záložku Inventory, kde si z nabídky vyberte příslušnou Exchange, na které chcete prostor nakupovat. V případě, že chcete inzerovat na Seznam inventory, vyberte Exchange s názvem Seznam, který využíváme pro bannery, video a nativní reklamu. Pro branding využíváme Pubmatic

Jak na to? Jednoduše odškrtněte všechny defaultně zvolené Exchanges a do políčka vyhledávání vyplňte požadovanou Exchange (v případě Seznam Inventory by to tedy bylo Seznam nebo Pubmatic). Příslušný deal pak přidáte pomocí tlačítka „+”. 

Stejným způsobem postupujte i v případě, že chcete nakupovat v otevřené aukci – do políčka deal ID zadejte příslušný deal do otevřené aukce, který Vám poskytl Váš konzultant. Použití dealu do otevřené akce nám totiž přináší více možností v případě troubleshootingu, než kdyby byl nákup proveden pouze přes zakliknutí možnosti “open exchange”.  

Nemáte privátní deal nebo deal do otevřené aukce? Obraťte se s žádostí na svého konzultanta. Pokud neznáte kontakt na svého konzultanta, napište nám na rtb.firma.seznam.cz.

TARGETING

Dále přejděte do třetí sekce Targeting, kde si napodmínkujete cílení dané LI.

 1. Audience name: vyplňte název publika.
 2. Bid multiplier: slouží k nadbidování či podbidování publik (Příklad: Pokud chcete nějaké publikum nadbidovat, zadejte např. 1,2 a u druhého publika ponechte 1,0. Systém se bude snažit bidovat na toto publikum 1,2× více než na druhé publikum).
 3. Dále vyberte alespoň jedno cílení z nabídky:
  1. Geo & Culture: cílení na země, města, regiony, dále hyperlocal cílení (podle GPS v telefonech).
  2. Technical: cílení na typy zařízení, IP adresu, ISP (poskytovatel internetového připojení), mobilního operátora, typ připojení. V případě, že vyberete možnost Device, můžete vlevo zakliknout Add property, kde máte další typy cílení, jako například konkrétní modely telefonů. 
  3. Retargeting: cílení na základě tracking pointů nebo interakce s jinými kampaněmi. 
  4. DMP Audience: pro připojení datových segmentů přidejte DMP Audiences, dále klikněte na Audience Marketplace. Dostanete se do poskytovatelů datových segmentů. K Seznamáckým segmentům, které jsou v DSP Adform k dispozici, se dostanete následujícím způsobem: Klikněte na možnost all > přidejte filtr pro Account name > vyberte Seznam. Zobrazí se všechny datové segmenty, které jsou aktuálně k dispozici a jejich ceny. 

Pokud potřebujete pro svou aktivitu publika, která v nabídce nenajdete, neváhejte se obrátit na svého konzultanta, který s vámi probere další možnosti. Případně nám napište na rtb.firma.seznam.cz.

BANNERS

Poslední částí je připojení bannerů. Přejděte do sekce Banners -> Assign banners -> přiřaďte požadované bannery (příp. rotátory), které jste si nahráli a předpřipravili v předchozím kroku. Nastavení uložte

LI je nyní připravena a kreativy byly odeslány se schválení (které může trvat až 24 hodin). Stav schválení naleznete v příslušné LI pod záložkou banners ve sloupci Status. 

V případě, že jste UTM parametry nezadali rovnou do Landing page, přejděte nyní k otaggování. V horní liště vyberte záložku Tags → překlikněte se do Tag Management (Legacy) →vyberte bannery, ke kterým chcete UTM parametry připojit → poté klikněte na Auto-tagging → a následně v novém okně, doscrollujte na sekci Google Analytics Parametres → vyplňte UTM parametry → potvrďte tlačítkem SUBMIT.