Line Item

Nejkomplexnější úrovní při nastavování kampaně jsou Line Items (LI). Zde volíte, kde budou bannery vydávány, nastavujete pravidla cílení, kontrolujete rozpočty, pracujete s optimalizačními algoritmy a mnoho dalšího.

Jak vytvořit a nastavit novou LI:

Novou LI založíte stejným způsobem jako Orderu.

V sekci Campaigns kliknete na tlačítko create a vyberete Programmatic line item. Následně vyberete příslušného Advetisora, Campaign a Orderu.

Nastavení samotné Line Items se skládá ze čtyř sekcí – General, Inventory, Targeting a Banners.

GENERAL

 1. Name: nastavte LI vhodné pojmenování (např. dle typu zařízení na která budete cílit, dle typu použitých bannerů apod.).
 2. Status: rozhodněte, zda má být LI aktivní nebo neaktivní.
 3. Enviroment: zvolíte, zda chcete cílit ne webové prostředí nebo aplikace.
 4. Banner Format: vyberte formáty bannerů, které chcete zahnout v LI (např. video, nativní formát aj.).
 5. Schedule: nastavte timing kampaně (časové období můžete nastavovat i po hodinách, tj. pokud klient nechce, aby jeho reklama běžela v noci, je možné kampaň načasovat tak, aby běžela např. od 8–22 hod.). Pamatujte na to, že časové období LI však nemůže být delší než je nastaveno na vyšších úrovních (Ordera a Campaign).
 6. Programmatic budget: přiřaďte požadovaný rozpočet. V rolovací nabídce máte na výběr ze sdíleného rozpočtu (možnost Parent budget and pacing) nebo můžete každé LI zvolit rozpočet vlastní (možnost Monetary Budget). Pokud se rozhodnete pro první možnost, pak se systém bude řídit částkou, kterou máte zvolenou na vyšší úrovni – tedy úrovní Order nebo Campaign. Nakonec můžete nakupovat na imprese nebo kliky. Pro potřeby optimalizace však doporučujeme každé LI přiřadit vlastní rozpočet. Zároveň máte na výběr, zda chcete pracovat s denními rozpočty (Daily čerpání), nebo každé LI nastavíte celkový rozpočet, který má být v daném časovém období vyčerpán.

Pokud budete každé LI nastavovat vlastní rozpočet, můžete rozpočty uzamknout a stanovit tak, že rozpočet který dané LI přidělíte, bude čerpat pouze tato LI. Pokud rozpočet neuzamknete a nastane situace, že nějaká LI nebude schopna alokovaný rozpočet zcela vyčerpat, pak z něj budou čerpat i jiné LI.

 1. Buying Algorithm: zvolte nákupní algoritmus, který vám pomůže dosáhnout stanovených cílů kampaně. 

Pokud nastavujete novou kampaň a spolu s ní používáte nové dealy, doporučujeme prvně využít CPM bidovací algoritmus. Je to z toho důvodu, aby si systém nejdříve nasbíral potřebná data, se kterými může později pracovat. Bidovací strategii můžete posléze změnit a optimalizovat k dosažení požadovaných cílů.

Více se o dostupných nákupních algoritmech můžete dočíst také v nápovědě Adformu.

A nastavení výše samotného CPM bidu je pak blíže popsáno zde

 1. Frequency capping: nastavte frekvenci impresí.

INVENTORY

Přejděte na záložku Inventory. Zde si vyberete prostor, na kterém mají být kreativy vydávány.

V případě že chcete inzerovat na Seznam inventory a nemáte k dispozici privátní deal nebo deal do otevřené aukce, obraťte se s žádostí na nás.

Deal do otevřené aukce používáme z toho důvodu, že nám přináší více možností v případě troubleshootingu, než kdyby byl nákup proveden pouze přes zakliknutí exchange skrze “Inventory sources”. 

Pokud dealy k dispozici máte, pak je potřeba je do DSP účtu ručně nahrát. Jak na to? Nejprve LI kterou nyní upravujete uložte, vrátíme se k ní později. Následně přejděte do sekce Inventory  v postranní rolovací nabídce a klikněte na “Deals”.

Vyberte tlačítko Create. Vyjede Vám postranní panel do kterého zadáte informace o příslušném Dealu, který Vám byl poskytnut konzultantem. Nejdůležitější pole jsou Deal Name, Deal ID a Inventory source. Pokud budou tato pole vyplněna chybně, tak deal bohužel nebude fungovat. Pro deal do otevřené aukce, bannery, video a nativní reklamu vyberte inventory source z názvem Seznam (AppNexus).

Pro branding zvolte Pubmatic.

Deal vytvořený v SSP Pubmatic je vždy ve formátu PM-ABCD–1234. Deal vytvořený v Xandr SSP (bývalý AppNexus) má formát 123456.

Vyplňte název dealu a ID a zvolte, zda má být deal viditělný pouze pro příslušného Advertisora, nebo napříč celým účtem. Informace o ceně a typu dealu slouží pouze pro Vaši orientaci a neovlivní jeho fungování. Následně kliknětě na tlačítko Create a deal se automaticky uloží a systém ho akceptuje.

Dealy z některých SSP (např. Adform a Rubicon) nejsou nutné nahrávat do DSP manuálně, ale objeví se automaticky po jejich vytvoření. U těchto dealů je však nutné je v deal listu akceptovat, aby mohly být následně užívány.

Když máte dealy nahrané v účtu, můžete se vrátit zpět k editaci příslušné LI. Otevřete si znovu záložku inventory a všiměte si, že má systém v defautním nastavení automaticky zvolené všechny AdExchange v části Inventory sources. 

Výběr zrušíte přes tlačítko “Update Selection, kde všechny Exchange odškrtněte. Změnu následně uložte. 

Dealy, které jsme si do účtu nahrály v předcházejících krocích a přes které chceme nakupovat zobrazení, přiřaďte přes tlačítko “Update Selection” v sekci Deals. Hledání Vám může usnadnit lupa nacházející se v pravé části.

Současně můžete v Inventory části také vylučovat a whitelistovat domény, na kterých mají být bannery zobrazovány. Pokud chcete některé domény vyloučit, zvolte v sekci  Domains & Apps výběr Custom a následně klikněte na tlačítko Add from Marketplace v části Excluded domains & apps. Zde vyberte požadované domény a výběr uložte stiskem tlačítka Exclude selected. Identicky pak postupujte v případě, kdy chcete, aby byly imprese vydávány pouze na některých doménách (nyní ale v části Included domains & apps).

TARGETING

Dále přejděte do třetí sekce Targeting, kde si napodmínkujete cílení dané LI.

 1. Cílení si přejmenujte klikutím na ikonou tužtičky, krerá se zobrazí, když přejedete na text “New Rule Group”
 2. Dále vyberte alespoň jedno cílení z nabídky:
  1. Geo & Culture: cílení na umístění (země, města, regiony, konkrétní PSČ), dále hyperlocal cílení (umístění na mapě se zvoleným omezením vzdálenosti od daného místa) a cílení na jazyk.
  2. Technical: cílení na typy zařízení (například mobil, laptop, tablet nebo přímo konkrétněji na typy zažízení, používané prohlížeče aj.), IP adresu, ISP (poskytovatel internetového připojení), mobilního operátora, typ připojení a cookie/ID  list.
  3. Retargeting: cílení na základě tracking pointů nebo interakcí s kampaněmi. 
  4. Audiences: slouží pro připojení datových segmentů. Pro přídání cílení klikněte na ikonu Audiences a poté na Add Audiences. Dostanete se do Audience Market place, kde se Vám zobrazí nabídka poskytovatelů datových segmentů.
   K Seznamáckým segmentům, které jsou v DSP Adform k dispozici, se dostanete následujícím způsobem: Klikněte na záložku Data providers > po vyhledávacího okénka napiště Seznam > zvolte Seznam z nabídky. Vyfiltrují se Vám všechy datové segmenty, které jsou aktuálně k dispozici a jejich ceny.  

Pokud si nevyberete z volně dostupných nabízených segmentů, obraťte se na svého konzultanta, který Vám pomůže se sestavením cílení na míru nebo s Vámi případně probere další možnosti.

3. Bid multiplier: slouží k nadbidování či podbidování publik (Příklad: Pokud chcete nějaké publikum nadbidovat (upřednostnit), zadejte např. 1,2 a u druhého publika ponechte 1,0. Systém se bude snažit bidovat na toto publikum 1,2× více než na druhé publikum).
4. Další cílení přidáte přes button “Add Group”.

BANNERS

Poslední částí je připojení bannerů. Přejděte do sekce Banners -> Assign banners -> přiřaďte požadované bannery (příp. rotátory), které jste si nahráli a předpřipravili v předchozím kroku. Nastavení uložte

LI je nyní připravena a kreativy byly odeslány se schválení (které může trvat až 24 hodin). Stav schválení naleznete v příslušné LI pod záložkou banners ve sloupci na pravé straně. 

Úprava již založené LI a její duplikování

Pokud budete chtít upravit nastavení u již založené LI, pak klikněte na její jméno nebo případně na tři tečky vedle názvu a následně zvolte z výběru “Edit”. Stejným způsobem můžete přes výběr pro zefektivnění práce již založenou LI duplikovat a následně upravovat pouze požadované části.