Optimalizace PD a otevřené aukce

Každý DSP systém potřebuje nejdříve nasbírat data, na jejichž podkladě bude následně optimalizovat k vybranému cíli.

Pokud tedy používáte zbrusu nový fixní privátní deal, doporučujeme využít fixed CPM bidovací algoritmus a při nákupu prostřednictvím otevřené aukce nebo privátního dealu s ask price zase dynamický CPM bid.

To, jak dlouho budete tento algoritmus pro nasbírání dat používat, se odvíjí od rozpočtu a trvání Line Item. V případě, že máte denní budget na LI pouze 300 Kč, data budete sbírat déle, i několik dní. Pokud budete mít zase denní budget na LI 3 000 Kč, s optimalizací můžete s velkou pravděpodobností začít již druhý nebo třetí den. 

Po nasbírání dostatku dat můžete následně přepínat na potřebné algoritmy dle vašich kampaňových cílů. Nejčastěji to bude CPC nákupní algoritmus, systém však nabízí také optimalizaci na vizibilní CPM a CPA nákupní algoritmus.

Než začnete s optimalizací, je potřeba zjistit, kolik je aktuální CPM a výše hodnoty metriky, pro kterou chcete optimalizaci nastavit, v rámci konkrétní LI. 

Pro příklad využijeme optimalizaci na CPC. V tomto případě nás bude zajímat aktuální CPM a aktuální CPC pro danou LI. K zjištění těchto hodnot vám poslouží Custom report, který naleznete pod záložkou „Stats & Reports“. Zde si navolíte dimenzi, pro kterou chcete data reportovat a k tomu zvolíte metriky. Postup vytvoření reportu je následovný:

 1. Vyberte z postraního panelu Stats &Reports 
 2. Vyberte možnost Custom report
 3. Vytvořte report kliknutím na tlačítko Create report.
 4. Report pojmenujte a nastavte, zda má být soukromý nebo ho chcete sdílet.
 5. Přidejte tabulku a zahrňte požadované dimenze a metriky.
 6. Report uložte.

Případně k reportingu základních metrik můžete využít také předpřipravené reporty v systému. Nejlépe vám v tomto případě poslouží report RTB performance, kde naleznete jak metriku CPC, tak průměrné CPM, CPA ale i visibilní CPM. Tento report naleznete pod záložkou Stats & Reports v sekci Analystics. Stačí pouze vyspecifikovat příslušné období a další podrobnosti (zvolit klienta, kampaň a případně vybranou LI) a metriky následně vygenerovat.

Nyní již můžete přejít k optimalizaci:

 1.  Vyberte LI, kterou chcete optimalizovat a běžte do jejího nastavení.
 2. V první záložce General vyberte v sekci Buying Algorithm nákupní algoritmus CPC (případně jiný, dle vašich potřeb)
 3. Vyplňte hodnotu max eCPC. Tu nastavte ideálně o 10 % vyšší, než je aktuální cena za klik na dané LI. Pokud byste zadali hodnotu stejnou nebo dokonce nižší, je možné, že se LI přestane vydávat.
 4. Vyplňte hodnotu Max CPM bid price. 
 5. Nakonec si můžete vybrat, zda chcete optimalizovat na kvalitní kliky nebo na levné kliky. Tedy zda vám systém bude hledat kvalitní prokliky (relevantní uživatele) nebo zda méně relevantní, levné kliky. Podle toho vyberte buď Click quality (doporučujeme) nebo Click price (pokud vás nezajímá relevantnost uživatele, ale pouze levný klik). 
 6. Nastavení uložte.

Po pár dnech (v závislosti na délce kampaně a alokovaného rozpočtu) hodnoty zkontrolujte a případně cenu za klik znovu snižte.

Stejným způsobem postupujte i v případě použití jiných dostupných algoritmů.