Order

Založením nové Campaign v DSP Adform se automaticky vytvoří Ordera, která zdědí název kampaně. Pokud chcete název Ordery nebo její nastavení změnit, klikněte na tři tečky vpravo vedle názvu Ordery a poté na tlačítko edit.

Každá Order obsahuje informace o:

  1. Názvu kampaně.
  2. Timingu kampaně.
  3. Rozpočtu kampaně a rychlosti jeho čerpání (Evenly, Ahead, Asap). 
  4. Frekvenci.

Všechna tato pole jsou pochopitelně editovatelná. 

Pacing rozpočtu – rychlost čerpání budgetu

Rychlost čerpání rozpočtu pak může být nastavena trojím způsobem:

  1. Evenly – rovnoměrné čerpání
  2. Ahead – systém se pokusí každý den utratit 120 % průměrného cíle denních výdajů
  3. Asap – systém vyčerpá budget co nejrychleji to jde

S ASAP čerpáním je nutné pracovat obezřetně
Pamatujte na to, že u nastavení čerpání rozpočtu „co nejrychleji to jde” musíte být velmi opatrní na to,  jakým způsobem ho používáte. V případě, že máte nastavený celkový rozpočet a cílové publikum je široké, pak se může stát, že se přidělený rozpočet utratí v řádu několika hodin. V tomto případě doporučujeme pracovat spíše s rozpočtem na denní bázi.

Pro založení dalších Orders:

  1. Další Orderu založíte kliknutím na modré tlačítko create a následným výběrem “Order”.

2. Následně zvolte příslušného Advertisora a Campaign.
3. Vyplňte název, timing a budget. Způsob nastavení rozpočtu je identický s kampaňovou úrovní. 
4. Nastavení uložte.