Order

Založením nové Campaign v DSP Adform se automaticky vytvoří Ordera, která zdědí název kampaně. Pokud chcete název Ordery změnit, klikněte na tři tečky vpravo vedle a dále na tlačítko Edit. 

Každá Order obsahuje informace o:

 1. Názvu kampaně.
 2. Timingu kampaně.
 3. Rozpočtu kampaně a rychlosti jeho čerpání (Evenly, Ahead, Asap). 
 4. Frekvenci.

Všechna tato pole jsou pochopitelně editovatelná. 

Pacing rozpočtu – rychlost čerpání budgetu

Rychlost čerpání rozpočtu pak může být nastavena trojím způsobem:

 1. Evenly – rovnoměrné čerpání
 2. Ahead – systém se pokusí každý den utratit 120 % průměrného cíle denních výdajů
 3. Asap – systém vyčerpá budget co nejrychleji to jde

S ASAP čerpáním je nutné pracovat obezřetně
Pamatujte na to, že u nastavení čerpání rozpočtu „co nejrychleji to jde” musíte být velmi opatrní na to,  jakým způsobem ho používáte. V případě, že máte nastavený celkový rozpočet a cílové publikum je široké, pak se může stát, že se přidělený rozpočet utratí v řádu několika hodin. V tomto případě doporučujeme pracovat spíše s rozpočtem na denní bázi.

Pro založení dalších Orders:

 1. Zkontrolujte si, že jste ve správné Campaign. V horním levém rohu je zobrazeno, ve kterém jste aktuálně Advertiserovi, a ve které Campaign. 
 2. Nyní v horní liště klikněte na OrdersCreate.
 3. Vyplňte název, timing a budget. Způsob nastavení rozpočtu je identický s kampaňovou úrovní. 
 4. Uložte.