Advertiser

Nejprve je potřeba založit Advertiser. To uděláte jednoduše přes klik na „Create Advertiser”. Vložte název inzerenta, webovou stránku inzerenta a měnu, ve které budete pro inzerenta nakupovat prostor. Pokud pro inzerenta využíváte DCM, je v dalším kroku nutné nově založeného inzerenta napárovat na správného inzerenta v DCM. Nevyužíváte-li DCM AdServer, zvolte možnost Ad server – Third-party ad servers only – kreativu pak budete nahrávat přímo do DV360 rozhraní. 

Teď je potřeba zeditovat nastavení atribuce. Klikněte na editační tužku a vyberte vytvořit nový Floodlight group. 

Advertisera uložte.

Na úrovni Advertisera si můžete napárovat Merchand Center účet, Data Hub, externí Data Management Platformu, YT kanál nebo Google Ads účet. 

Také si na této úrovni můžete nastavit notifikace pro kontrolu čerpání rozpočtu, plnění cílů, změn v cílení nebo kreativ.