Site tracking

Postup vytvoření tracking pointů:

  1. Z nabídky vlevo rozrolujte sekci Audiences a vyberte Site tracking
  2. Zvolte příslušného Advertisera a danou Campaign.

Druhá možnost, jak otevřít Site tracking požadovaného klienta je následující. V levé postranní liště rozrolujte sekci Campaigns a vyberte Campaigns. V přehledu kampaní poté označne v zaškrtívacím poli požadovanou kampaň, klikněte na tři tečky – Actions, a ze zobrazené nabídky zvolte Site tracking viz obrázek níže

3. Poté se proklikněte do první sekce Tracking Settings
4. Pod Templates jsou zobrazeny typy měřících kódů. V případě, že klient řeší akviziční nebo remarketingové kampaně, pak si ve většině případů postačíte se Standard Templates. Klikněte tedy na Standard Templates a vyberte jeden ze tří kódů:

  1. URL Path přejímá URL webu, je tedy vhodný pro případ, kdy chcete mít otrackovanou každou stránku webu. Pokud byste URL path kód chtěli nasadit na web s rozsáhlou drobečkovou navigací, ošetřete si, aby byl nasazený pouze do určité úrovně webu (Příklad: pokud máte eshop s oblečením, je potřeba tento kód nasadit do úrovně „sukně” nebo „značka”). Jinak riskujete, že se velmi rychle dostanete na maximální limit tracking pointů, což je 10 000 TPs.
  2. Custom kopíruje hierarchii webu (drobečkovou navigaci). 
  3. Unique trackuje konkrétní URL (Příklad: pokud potřebujete pouze doměřovat landing page a thank you page, využijte unique pro každou url.) 

5. Klikněte na Save. 
6. Vpravo od Templates klikněte na symbol obálky , kde si na vlastní email nechte odeslat .txt soubor s vytvořenými kódy. Kódy si také můžete přímo vlevo zkopírovat. Dejte si však pozor, abyste zkopírovali skutečně celý kód. 
7. Kódy zašlete kodérovi s instrukcemi, kam přesně je na webu nasadit. To je velmi důležité. 

V případě, že chcete doměřit pouze kliknutí na nějaké tlačítko, jehož url se po prokliknutí nemění (vyskočí pouze hláška nebo pop-up okno s informacemi), použijte Click Template → Unique. Tento click unique kód si pojmenujte a případně vložte url, není to ale nutné. 

Výše popsané nastavení trackovacích kódů je pouze základním měřením vázaným na URL. Nejedná se o produktový retargeting, remarketing na košík nebo propisování hodnot konverze – k těm slouží primárně šablony “Basket, Product a Convesion (DCO)”. Za pomocí těchto templatů si zároveň můžeme nechat od kodéra nastavit propisování dalších proměnných.

Jakmile dostanete od kodéra info, že je tracking nasazený, je zapotřebí ověřit správnost nasazení. K tomu slouží doplněk pro Chrome Adform STT TTE. Nainstalujte si tento doplněk, jděte na web klienta, klikněte na doplněk a uvidíte výpis nasazených kódů.