Reporting

V rámci reportingu lze v DSP Adform pracovat hned s několika typy statistik a reportů, které jsou více či méně pokročilé. 

Zajímat vás bude v DSP Adform sekce Stats & Reports, do které se dostanete dvěma způsoby:

 1. V levé postranní liště rozrolujte sekci Stats & Reports a vyberte požadovaný typ reportingu. Nejčastěji budete pracovat s Analytics nebo s Custom Reports.
 2. V levé postranní liště rozrolujte sekci Campaigns a vyberte Campaigns. V přehledu kampaní poté označne v zaškrtávacím poli požadovanou kampaň, klikněte na tři tečky – Actions, a ze zobrazené nabídky zvolte předposlední možnost Stats & Reports.

Oběma způsoby se dostanete do již zmíněné sekce Stats & Reports, ve které naleznete následující typy reportů a statistik: Analytics, Custom Reports, Customer Journey a Data Exports. Poslední kartou jsou poté Tracking Filtres.

Analytics

V případě, že budete potřebovat rychlý přehled a základní statistiky o kampani, pak v nabídce vyberte kartu Analytics.

Analytics umožňuji vygenerovat interkativní a srozumitelné přehledy o výkonu kampaně či více vybraných kampaních. Statistiky požadované kampaně a vybraných konverzí navolíte snadno pomocí dostupných fitrů viz obrátek níže. 

Analytics nabízí 3 typy reportů:

 1. Performace Evaluation – reporty slouží zejména k hodnocení celkového výkonu kampaně. Naleznete však také užitečné reporty o výkonu kampaně v čase nebo například výkon po jednotlivých zařízeních a prohlížečích. Také zde naleznete geografický přehled.
 2. Branding Evaluation – reporty slouží k vyhodnocení výkonu kreativ, přičemž jsou zde užitečné statistiky o vizibilitě, událostech na banneru (například pohyb myší na banneru nebo kliknutí na tlačítko play u videa) nebo zde naleznete podrobnou heat mapu.
 3. Traffic Evaluation – reporty slouží zejména k hodnocení webové analytiky a výkonu ostatních kanálů na webu klienta.

Custom Reports

Ne všechny statistiky jsou dostupné v Analytics. Proto pro vytvoření komplexního reportu a navolení požadovaných dimenzí a metrik slouží Custom Reports. Statistiky lze vyreportovat nanejvýš 13 měsíců zpětně. To je doba, po kterou Adform uchovává data.

Pro vytvoření nového Custom Report jděte do sekce Custom Reports a kliněte vlevo na tlačítko Create report. Dostanete se do editace nového reportu viz obrázek níže.

Vlevo uvíte dvě základní karty Custom reportu, jedná se o General a Sheet.

V General v poli Name report libovolně pojmenujte a vyberte, jakým způsobem chcete report sdílet (Private/Shared/Read Only). V případě, že zvolíte Private, pak váš report nikdo neuvidí. Pokud zvolíte Shared, ostatní ho jednak uvidí, a také jej můžou modifikovat. Nakonec v případě, že zvolíte Read Only, pak ostatní můžou report generovat, případně použít pro jiné kampaně, ale nemůžou jej modifikovat.

Sheet slouží k vytvoření reportu jako takového a výběru požadovaných metrik a dimenzí. Sheet si můžete libovolně přejmenovat, například na Výkon po line items, a stejně tak jej lze zduplikovat. Na jeden Custom report report lze vytvořit až 10 Sheets

Co se týká volby dimenzí a metrik, pak je potřeba mít na paměti, že ne všechny metriky a dimenze jsou kompatibilní. Přehled všech kompatibilních metrik a dimenzí je ke stažení v nápovědě Adformu.

Jakmile budete mít Custom Report vytvořený, klikněte vpravo nahoře na tlačítko Save & Generate. Následně zvolte období, pro které chcete report vytvořit, dále vyberte ve filtrech požadovaného klienta, kampaň a další. Jakmile budete mít filtry navoleny, klidně na Generate pro vygenerování reportu. Report si lze stáhnout v požadované podobě pomocí ikonky , která je vedle vpravo nahoře vedle volby časového období.

Data Exports

Posledním typem reportingu je Data Exports. Jedná se o poměrně pokročilý typ reportingu, který umožňuje vyreportovat všechna data (všechny proměnné), která přichází do DSP Adform prostřednictvím bid requestu. 

V rámci data reportů Exports lze vyexporovat následující:

 1. Web variables
 2. Banner variables
 3. Click
 4. Tracking Points
 5. Geographical/Technical
 6. RTB Domains
 7. RTB Mobile Categories
 8. Brand Safety
 9. Invalid Traffic

Clicks Data Export

Velmi užitečným typem je Clicks Data Export, který umožňuje například odhalit skutečnost, že na naši reklamu klikají roboti a jedná se tak o podezřelou aktivitu. 

Příklad využití Clicks Data Export: Pokud je v kampani podezřele vysoké CTR, které pro daný formát a danou kampaň je oproti ostatním strategiím velmi neobvyklé, může se jednat například o robotické klikání nebo jiné podvodné manuální klikání. Proto si vyreporuji Clicks Data Export, kde mi bude zobrazeno, zda se jedná o podezřelé kliky nebo ne, a následně mohu tento fakt řešit s příslušným publisherem.

Invalid Traffic Data Export

Stejně tak je přínosný typ Invalid Traffic Data Export, díky kterému lze při invalidní návštěvnosti léle porozumět tomu, proč byl daný traffic označen jako invalidní.

Tracking Filtres

Poslední sekcí v Stats & Reports jsou velmi užitečné Tracking Filters. Díky nim můžete z libovolného tracking pointu vytvořit tracking filter, na který budete poté optimalizovat stejně tak jako byste optimalizovali na konverzi. To se hodí zejména v případě, kdy máte nadefinováno více konverzí, ale chtěli byste optimalizovat pouze na jednu z nich. To totiž Adform v rámci optimalizačního algoritmu CPA neumožňuje – lze optimalizovat pouze na všechny konverze. Proto si můžete vytvořit požadovaný tracking filtr, který supluje danou konverzi, a na ni optimalizovat díky algoritmu CPA. 

Další výhodou je využití tracking filtrů pro remarketingové cílení při nastavení line item. Toto remarketingové cílení, tedy daný tracking filter, si můžete vytvořit z jednoho čí více tracking pointů, podle logiky remarketingového publika, které potřebujete. Může se jednat například o prokliknutí několika sekcí v eshopu. Následně v nastavení line item v sekci Targeting založíte novou audienci a v možnosti Retargeting vyberete daný tracking filter.

Nakonec, tracking filtry najdou své využití také v reportingu, kdy je můžete podle potřeby vylučovat nebo naopak zahrnout do reportu.