Výběr domén

Pokud chcete, aby aktivita probíhala pouze na některých doménách, tak tyto domény můžete na úrovni LI whitelistovat zahrnutím do kolonky include pod sekcí Domains. Pokud naopak chcete některé domény vyloučit, tak je uveďte pod kolonku exclude. 

V rámci optimalizace se pak můžete soustředit na jednotlivé domény, které neplní vámi stanovené cíle a ty postupně vylučovat. Nebo se případně naopak můžete zaměřit na výkonné domény a přidat k nim multiplikátor (multiplikátor od domény oddělte středníkem). Pokud použijete multiplikátor vyšší než 1, tak systému řeknete, aby na tyto domény bidoval více.