Insertion Order

Po úspěšném založení kampaně vás systém odvede do náhledu kampaně – tedy na prázdnou stránku, kde budete mít možnost založení nové Insertion order.

Přes tlačítko New Insertion Order si zvolte ze tří možností: Real-time bidding, Story nebo TV. Typ IO Story slouží pro usnadnění storytelling strategie a TV typ není v ČR zatím dostupný, proto vyberte Real-time bidding typ. 

Insertion order si pojmenujte, nastavte ji jako aktivní nebo jako koncept. Máte dvě možnosti jak nakupovat – za rozpočet nebo zadáte množství impresí, které chcete v této IO nakoupit. 

Doporučujeme nakupovat za rozpočet – zadejte tedy rozpočet, který máte na IO alokovaný. 

Zadejte datum trvání kampaně. Pokračujte s nastavením výdeje rozpočtu. Máte na výběr flight (celé trvání kampaně) / denní čerpání nebo evenly/ahead/ASAP rychlost čerpání rozpočtu. 

Zadejte cíl, který by měla IO plnit. Tento cíl je pouze informativní a jeho zadáním se nijak neovlivní výdej kreativy. Hodnota, kterou zadáte, bude sloužit pro stanovení cíle, který se vám bude vykreslovat na grafu po náhledu IO. Můžete si tak rychle zkontrolovat jak se v průběhu kampaně blížíte k cíli. 

Máte na výběr z cílů: 

 • CPM
 • CPC
 • CPA
 • CTR
 • Viewability %
 • CPIAVC (cost per impression audible and visible at completion)
 • CPE (cost per Gmail expansion)
 • CVR 
 • VCPM
 • VTR (YouTube view rate)
 • Audio/Video completion rate
 • CPCL (cost per complete audio listen)
 • CPCV (cost per complete video view)
 • TOS10 (time on screen 10+ seconds)
 • Maximize pacing 
 • jiné 

Pokračujte na nastavení optimalizace. Systém vám dává na výběr ze dvou možností: 

 1. Automate bid&budget at insertion order level 
 • touto možností necháváme optimalizaci na systému – bude za vás upravovat výši rozpočtu a bidů na jednotlivých line items dle výkonu 
 • je potřeba vybrat cíl, na který má systém optimalizovat (navýšení konverzí, navýšení kliků, navýšení visibilních impresí, navýšení dokoukaných videí a navýšení doby vystavení kreativě a nebo si můžete nastavit vlastní nákupní algortimus)
 1. Control bid and budget at the line item level –optimalizace je jen na vás

Doporučujeme využívat druhou možnost a to z toho důvodu, že pod IO můžete sledovat více cílů, na které je potřeba optimalizovat. 

Dále zadejte frekvenci, s jakou chcete vydávat kreativu pod touto IO. 

Na úrovni IO máte opět na výběr z nastavení mnoha cílení, nicméně doporučujeme jednotlivá cílení nastavovat až na úrovni line item. 

Nově založenou Insertion order uložte a zase se dostanete na prázdnou stránku. Pokud byste IO potřebovali editovat, uděláte to přes proklik Insertion Order Details. 

V náhledu IO si také můžete všimnout tří grafů a jednoho okna po pravé straně. 

Grafy vám ukazují, jak si vaše IO vede co se týká denního spendování, plnění zadaného cíle a poslední graf vám ukáže, s jakého důvodu nevyhráváte aukce. 

Box po pravé straně vám zase ukáže doporučení na zlepšení výkonu IO.