Budget

V Adformu existuje hned několik možných kombinací nastavení rozpočtů.

Ten nejvíce závazný rozpočet je na úrovni Campaign.

Tento rozpočet by systém nikdy neměl překročit. Na kampaňové úrovni máte možnost nastavit celkový rozpočet nebo denní rozpočet (1). U obou možností máte na výběr z rychlosti čerpání rovnoměrně, pozvolně anebo co nejrychleji to jde (2).

U typu rozpočtu je možné mimo peněžního čerpáni (Monetary budget) zvolit také imprese nebo kliky. Systému tak říkáte kolik zobrazení nebo kliků má za dané období doručit. Toto natavení rozpočtu však nedoporučujeme, jelikož u něj nemáte nastavenou sumu, kterou by kampaň neměla překročit a může se tak jednoduše stát, že vyčerpáte větší obnos peněz, než jste se zprvu předpokládali.

Druhou rozpočtovou pojistkou je úroveň Order, kde máte na výběr z celkového nebo denního rozpočtu a možnost nastavit rychlost čerpání.

Nicméně ta nejzajímavější úroveň je Line Item. Na této úrovni máte na výběr z neomezeného rozpočtu, který se řídí tím, co máte nastaveného na vyšší úrovni – na Order level, pokud máte vyplněno. Pokud nemáte nastavený rozpočet na Order level, tak se sdílený rozpočet řídí dle nastavení na úrovni Campaign.

Pokud využíváte tento typ nastavení rozpočtu, tedy necháváte Adform aby kampaňový rozpočet vydával, jak uzná za vhodné. Je potřeba si uvědomit, že tento typ je kompatibilní jen s CPM bidem. Tedy, pokud chcete začít s optimalizací na CPC nebo CPA, je potřeba každé Line Item zadat vlastní rozpočet. 

Pokud se rozhodnete u každé Line Item zadat vlastní rozpočet, pak máte na výběr celkový nebo denní rozpočet a také možnost rychlosti vydávání rozpočtu.

U vlastního rozpočtu je ještě třeba zmínit možnost uzamknutí. Pokud u Line Item s vlastním rozpočtem tuto možnost využijete, tak říkáte systému, že zadaný rozpočet je k dispozici jen této Line Item. V případě, že by Line Item z nějaké důvodu nebyla schopná rozpočet vyčerpat, nevyčerpá se. Pokud ale zámeček necháte odemčený, říkáte tak systému, že pokud Line Item nebude schopná svůj rozpočet vyčerpat, mohou z něj čerpat jiné Line Items.

Součet rozpočtů jednotlivých Line Items se současně nemusí rovnat částce, která byla nastavena na vyšší úrovni (na úrovni kampaně nebo ordery). Systém se totiž vždy řídí částkou, která je nastavena na nejvyšší úrovni – když bude tato hodnota dosažena, kreativy se přestanou vydávat.