Cílení a data

U cílené reklamy je obchodní sdělení zaměřeno na specifickou (cílovou) skupinu zákazníků. Ta může být definována na základě různých charakteristických rysů jako pohlaví, věk nebo životní styl, ale také například chováním lidí na webu klienta.

V RTB dokážeme všechny tyto informace změřit a smysluplně využít.

Chytré využití kampaňových dat

Kampaňová data jsou nedílnou součástí RTB ekosystému a pomáhají pracovat se všemi potenciálními zákazníky, kteří byli dané kampani vystaveni. V RTB je pak můžeme využít k dalšímu cílení.

Storytelling

Umíme změřit, že se někomu reklama zobrazila (a kolikrát) a dále s tím pracovat. Dokážeme identifikovat uživatele, kterému jsme reklamu zobrazili, a klíčové sdělení pak rozdělit a komunikovat ho postupně formou storytellingu.

Více se dozvíte v případových studiích Storytelling programaticky s klientem SUBARU a RTB jako nástroj pro storytelling.

Retargeting

Vytvářet různé remarketingové strategie není v RTB žádný problém. Odlišnou kreativou umíme oslovit ty, kteří se s produktem teprve seznamují, a jinou zase ty, kteří už jsou v nákupním procesu.

Look-a-like

Podíváme se, jak vypadají vaši zákazníci, a budeme oslovovat ty s podobným profilem.

Více o kampaňových datech


Cílení na míru s daty od Seznamu

Cílená reklama RTB využívá všechny dostupné zdroje dat, které má Seznam k dispozici. Podle toho pak dokážeme vytvářet cílení na míru, které kombinuje všechny dostupné zdroje (vyhledávání, aktivita na tematicky zaměřených službách nebo behaviorální cílení).


Chcete vědět více o cílené reklamě?

K nejžádanějším publikům pro cílenou reklamu z oblasti B2B, auto-moto, bydlení, lifestyle a finance vznikly dokumenty níže, jejichž cílem je odpovědět na nejčastější otázky, které inzerenti při poptání cílené reklamy mají.