Případové studie Seznam Brand Lift

Jak změřit výsledky vašich brandových kampaní? Podívejte se, co dokáže nástroj Seznam Brand Lift.

Jak podpořit TV kampaň v online prostředí? Zaměřte se na frekvenci

Může však být bumper, tedy nepřeskočitelná 6sekundová videoreklama, vhodným prostředkem k rozšíření dosahu televizní kampaně? A má vůbec smysl využít tento formát jako nástroj k budování povědomí o novém produktu?

Konopný Táta posílil svoji značku díky Seznam Native

Značka Konopný Táta otevřela téma širokého využití konopí jako byliny, včetně jeho významného léčebného potenciálu. Zpracování Seznam Nativu čtenáře nejen bavilo, ale také posílilo pozitivní vnímání klientových produktů a značky.

Zviditelněte svou značku pomocí obsahu díky Seznam Native

Cílem obsahové komunikační strategie bylo propojit brand klienta s unikátním obsahem, který atraktivní formou edukuje čtenáře o (ne)očekávatelných úskalích stavby domu. Úkolem Brand Liftu bylo následně změřit vliv obsahové komunikace na vnímání výrobce. U návrhu otázky jsme proto nešli klasickou cestou srovnání s konkurenčními výrobci, ale zaměřili jsme se na vnímání značky HELUZ právě z pohledu vybavení si reklamy. Více se dozvíte v případové studii.

Doměření vlivu kampaně na vnímání značky Seznam Brand Liftem

Cílem Seznam Brand Liftu bylo změřit vliv onlinové kampaně na vnímání značky Hyundai jakožto předního partnera české fotbalové reprezentace. Zajímalo nás srovnání s ostatními partnery české fotbalové reprezentace a s konkurenčními značkami aut, proto vznikly dva dotazníky. Zvolenou komunikací se podařilo významně posílit vnímání Hyundai jako hlavního partnera české fotbalové reprezentace. Přečtěte si celou případovou studii s kompletními výsledky včetně vyjádření klienta.