Smart kampaně

Pomocí vkládání impresních pixelů nebo click trackerů můžete vaše kampaně posunout na další úroveň, propojit je s dalšími kanály (direct buy, Sklik, Google Ads). Tím, že využijete doměřovací pixely, můžete měřit unikátní uživatele napříč některými kanály, lépe pracovat s frekvencí nebo navazovat na zobrazení z přímého nákupu.