Jak zjistím, zda Line Item spenduje?

Chcete-li si zkontrolovat, zda Line Item již běží, můžete v případě Adformu využít report Real-time stats. Report najdete v náhledu Line Items. Defaultně se na grafu vykreslí data za celou dobu trvání kampaně. Pro real-time data je potřeba typ grafu přepnout na Real-Time Stats. Pomocí zaškrtnutí u jednotlivých Line Items uvidíte data za konkrétní aktivitu.

Zda Line Item v DV360 spenduje, zjistíte rozkliknutím Order v Line Item v jednotlivých boxících.

Pokud používáte DSP Xandr, uvidíte data za posledních 60 minut po rozkliknutí každé Line Item. Line Item – ikona pro graf – Analytics – Actively delivering.