Jak v DSP nastavit aktivitu (Line Item) s privátním dealem

Založte novou RTB Line Item v těchto krocích:

 1. Pojmenování
 2. Nastavení stavu (aktivní × zapauzovaná)
 3. Nastavení časového období
 4. Nastavení rozpočtu a čerpání rozpočtu
  • Pro potřeby následné optimalizace je vhodné Line Item nastavit její vlastní rozpočet
 5. Nastavení bidu
  • CPM bid je potřeba nastavit dostatečně vysoký, aby pokryl samotnou cenu dealu, poplatek za technologii, případně příplatek za překročení datové velikosti kreativy a příplatek na CPM za využívání datových segmentů.
 6. Nastavení frekvence
 7. Výběr AdExchange (Seznam využívá Xandr a PubMatic)
  • Je nutné odškrtnout defaultně vybrané AdExchnages a ve vyhledávacím okně vyhledat Seznam (pro bannery a video) nebo PubMatic (pro branding).
 8. Přidání privátních dealů (viz kapitola níže)
 9. Připojení kreativ

Kroky 1–6 a 9 jsou shodné pro nastavení jakékoli Line Item. Nastavení Line Item s privátním dealem se liší jen v bodě 7–8.