Jak pracovat s ASK price dealem v DSP Adform

Bývá zvykem, že každý privátní deal má vlastní Line Item. Nicméně může se stát, že například kvůli rozpočtu budete muset privátní dealy nastavit do jedné Line Item. V případě fixních dealů stačí dealy jen připojit v sekci Inventory a nastavit CPM bid, viz oddíl „Jak v DSP nastavit aktivitu (Line Item) s privátním dealem”.

Pokud používáte dealy s pohyblivou cenou (ASK price), máte v Adformu možnost u každého dealu nastavit maximální cenu za tisíc zobrazení. Následně v sekci General nastavte dostatečně vysoký CPM bid, který bude pokrývat všechny dodatečné příplatky.