Jak funguje RTB

RTB funguje jednoduše a lze ho popsat dle schématu níže. V RTB existují 2 strany – strana nabídky a strana poptávky. Na straně nabídky stojí vlastník webových stránek. Na svých stránkách má reklamní prostor, který chce prodat. Na druhé straně je společnost, která poptává reklamní prostor. Ten v našem případě poptává klient přes agenturu – vás.

Máme tedy 2 strany. Jedna chce reklamu prodat, druhá chce reklamu koupit. Jak se dorozumí v rámci programatického RTB nákupu?

Vlastník webových stránek napojí své stránky do nástroje Supply Side Platform (supply = nabídka). SSP slouží k automatické nabídce reklamního prostoru na prodej. Agentura naopak zadá požadavky na nákup reklamního prostoru (na jakých webech, maximální částky apod.) do nástroje Demand Side Platform (demand = poptávka). Ten slouží k automatizovanému nákupu reklamního prostoru.

SSP říká, za jakou minimální částku je v současné chvíli vlastník webových stránek ochoten prodat svůj reklamní prostor. DSP naopak říká, za kolik korun je agentura tento prostor ochotna koupit. Pokud se tyto částky střetnou, dojde k obchodu. Reklamní prostor vyhraje to DSP, které nabídne největší částku (většinou se snaží více klientů/ agentur nakoupit naráz stejný reklamní prostor). Vše se děje automaticky bez nutnosti jakéhokoliv fyzického vyjednávání.

Pokud se vám pletou pojmy SSP a DSP, můžete si pomoci tím, že si řeknete S jako Seznam. Tudíž budete vědět, že Seznam i SSP stojí na straně nabídky reklamního prostoru a reklamu prodávají.